2011-07-27

ArtDay INTERPRETATION Part 3: Electronic

Pada kali ini konsep yang saya ketengahkan amat bergantung kepada elektronik. Lebih dua miggu awal saya telah programming microtroller untuk mendapatkan effect kepada artwork. Idea asal adalah untuk meletakkan sedikit pergerakan seperti robot. Namun idea tersebut gagal kerana error yang berlaku dan tidak dapat diatasi. Di dalam program aturcara dan simulasi semuanya berjalan lancar dan program berkerja seperti yang telah diprogramkan. Pada saat akhir terdapat banyak masalah dan seterusnya idea tersebut terpaksa dibatalkan. Jadi programming yang kedua bermula untuk megatasi masalah tersebut. Hanya lighting effect dan LCD screen berjaya disiapkan.


1. Setelah siap di-programkan dan dipasang pada Strip Board bersama module 40 Pins dsPIC Start-Up Kit

2. Lekatkan pita supaya kukuh pada tempatnya :)

  1. LCD module
  2. IR sensor
  3. Orange super-bright LED (sebagai lampu)

4. Antara paparan pada screen LCD.
5. Keseluruhan sebelum dipasang pada hari exhibition.

Kesimpulan: Gambar diatas diambil selepas exhibition. Terdapat banyak kelemahan dalam menjadikan litar elektronik lebih sempurna.

No comments:

Post a Comment